ОСТАНАТО

 

МОНИТОРИНГ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОДГОВОРНОСТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА ЗА МЕДИУМИТЕ – PROFORMACE WATCH

 Суштината на демократските системи лежи во механизмот на контрола и повратна спрега (checks-and-balances) кој се рефлектира врз работењето во секое поле на дејствување на регулаторните и надзорните тела бидејќи клучна ...

прочитај повеќе...

Билтен за април 2016 г.

Во билтенот за април 2016 г. ќе може да читате:

1. Улогата на "Месијата Иванов"

2. ДКСК во овој состав треба да престане да постои

3. Корупцијата низ призмата на извештајот на Стејт ...

прочитај повеќе...

Билтен за март 2016 г.

 Во билтенот за март 2016 г. на Транспарентност Македонија ќе може да читате за:

1.  Активности на СЈО
2.  Корупција при трошење на европските фондови

Билтен за март 2016 г.

 Во билтенот за март 2016 г. на Транспарентност Македонија ќе може да читате за:

1.  Активности на СЈО
2.  Корупција при трошење на европските фондови
3.  Јавни набавки
4.  Непријавување на имотната состојба
5.  Неправилности ...

прочитај повеќе...

НЕ СЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИТЕ ЗА РАСПУШТАЊЕ НА ПАРЛАМЕНТОТ И СПРОВЕДУВАЊЕ КРЕДИБИЛНИ ИЗБОРИ

Седум граѓански организации, преку писмо, се обратија до меѓународната заедница и до јавноста. Во обраќањето организациите образложуваат зашто не се исполнети минималните услови за распуштање на Парламентот и ...

прочитај повеќе...